Algemene voorwaarden

Op al onze opdrachten en op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en wordt daarin uitdrukkelijk een eigendomsvoorbehoud gemaakt. Bij het aangaan van de overeenkomst hebt u die voorwaarden van ons in afschrift ontvangen. Mocht u die voorwaarden nogmaals willen ontvangen, dan verstrekken wij u die graag nog een keer.

CORPORATEVIDEONL